Skip to main content
Oliebarrière tegen blauwalgen

Milieuvriendelijke mobiele dam en aquaduct met flexibele buizen als bypass rond de Metstermolen in Sint-Truiden

Metstermolen met Flexwall en Twin-tubes
2021-05-05 16:21:34
Sint-Truiden

Metstermolen tijdelijke droge bypass van de Melsterbeek tijdens renovatiewerken

De Metstermolen te Sint-Truiden ondergaat in 2021 door aannemer ABB&Z in opdracht van de eigenaar een zeer grondige bouwkundige renovatie.

Vanuit de opmetingen en bouwkundige studie was duidelijk dat de molenmuur aan de Melsterbeek opnieuw moest opgebouwd worden en de funderingen niet meer voldeden. Verder was ook de status van de woel- of molenkom onbekend, was er een betonnen vloer aanwezig en in welke staat, was er uitspoeling?

Om de restauratie mogelijk te maken, moest deze zone aan de waterkant drooggezet kunnen worden. Eerst voor een grondige inspectie, maar zeker ook later voor de restauratie zelf.  Een natuurlijke beek afsluiten met een aarde dam is op zich niet complex, echter de Melsterbeek is gelegen tussen het molengebouw zelf en de openbare weg en dit net voor de brug waaronder de Melsterbeek verder vloeit.  Er was geen mogelijkheid om grondwerken uit te voeren en een nieuwe natuurlijke bedding te maken als bypass.

In overleg met Environment Solutions werd een combinatie van een Flexwall als dam gebruikt met 2 flexibele twin-tubes als afvoerleidingen. Hierdoor kon een debiet tot 500L/s eerst opgestuwd maar vervolgens afgevoerd worden in de leidingen tot voorbij de molenkomen. Gezien de aanwezige vaste drempel van 1m50, werd een schuine stelling gebouwd om de flexibels langzaam naar beneden te laten gaan. Achteraan werd vervolgens een kleine flexwall voorzien om het terugvloeien van het water tegen te gaan. Dankzij deze opstelling van een grote flexwall, de twin-tubes en aan de achterzijde de kleine Flexwall, maakt het mogelijk om de hele werkzone droog te zetten.

Zo werd in 2 fases gewerkt, waarbij eerst de stelling aan de molenmuur werd geplaatst, zodat ¾ van de molenkom kon voorzien worden van een nieuwe betonnen vloerplaat. Zodra het beton was uitgehard, werd in 2de fase de stelling op deze vloerplaat geplaatst, zodat de zone aan de molenmuur vrij en droog was om de restauratie aan te vangen.

De flexwall en tubes zullen ook nog gebruikt worden om de beide oevers opwaarts van de drempel te restaureren, ook hier zullen de tubes benut worden en enkele malen verplaatst worden om een droge werkzone te creëren.

Dankzij deze innovatieve oplossing was het mogelijk om in de verschillende fase van het project de bypass opstelling aan te passen aan de noden van de aannemer en dit zonder zwaar materieel. Er was geen grondverzet nodig en naar veiligheid bij hoge waterafvoer kon de dam overspoelen of preventief weggenomen worden.

Environment solutions

Metstermolen met Flexwall en Twin-tubes

Interesse?

Graag samenwerken? Neem contact op met Aqwatt en ontdek welke ecologische oplossingen voor u van toepassing zijn.
Aqwatt logo

Copyright © aqwatt.com | Privacy policy | Website by it’s me