Skip to main content
Waterkrachtcentrale

Waterkrachtcentrale écluse de Kain

Waterkrachtcentrale
2020-01-05 16:21:34
Namur

SPW Namur – écluse de Kain : drijfvuilbarrière PDB600 van Bolina Booms

In 2018 werd de sluis te Kain, op de Schelde nabij Doornik, volledige gerenoveerd. Zo kwamen er 2 nieuwe klepstuwen voor de automatische niveauregeling van de Schelde, waar debieten boven de 100 m³/s geen uitzondering zijn. 

Maar ook het hoogteverschil werd benut door 3 waterkrachtcentrales met Archimedesschroeven van Vandezande te installeren.

De Archimedesschroeven worden aan de instroom beschermd door een metalen vuilrooster of krooshek. De hoeveelheden drijfvuil waren echter dermate groot, dat het manueel reinigen van deze roosters geen optie was. Grote stukken drijfvuil als takken en zelf hele bomen, in combinatie met kleine takken, bladeren en natuurlijk ook plastics verstopten de roosters compleet, waardoor er onvoldoende debiet naar de waterkrachtvijzels ging. Ze stilleggen en alle drijfvuil met een vrachtwagenkraan verwijderen was de enige optie.

Omdat de instroom van de centrales via een apart inlaatkanaal liep, was het onmogelijk om het drijfvuil via de aanwezige klepstuwen af te voeren. Dankzij de drijfvuilbarrière PDB600 van Bolina aan de ingang van dit inlaatkanaal was het mogelijk om het drijfvuil automatisch af te voeren richting de klepstuwen. Er werd gekozen voor zwarte drijvers, zodat de visuele impact minimaal was. Gezien de bestaande keerpalen was er geen visuele noodzaak naar de schippers toe.

Hiervoor diende het vuilkeerscherm van Bolina Booms natuurlijk onder een hoek geplaatst te worden. Gezien echter de rechte betonnen instroom naar de centrales werd het 45 m lange scherm vanaf de 2de keerpaal tot aan de inlaat naar de klepstuwen geplaatst. Uiteraard werden de 2 openingen tussen de sluis en de andere keerpalen afgesloten d.m.v. schermen van respectievelijk 13 m en 8 m. Gezien de hoofdstroom steeds naar de centrales – of bij grotere debieten naar de klepstuwen – vloeit, wordt het drijfvuil voortaan automatisch afgevoerd en kunnen de centrales optimaal draaien.

Ecluse 2

Ecluse 3

Ecluse 4

Ecluse 5

Interesse?

Graag samenwerken? Neem contact op met Aqwatt en ontdek welke ecologische oplossingen voor u van toepassing zijn.
Aqwatt logo

Copyright © aqwatt.com | Privacy policy | Website by it’s me