Skip to main content

Krooshekreinigers en vuilroosters

Binnen de waterkracht zijn vuilroosters noodzakelijk om enerzijds de waterwielen of turbines te beschermen tegen drijfvuil en anderzijds bijvoorbeeld vissen te weren door gebruik te maken van fijnmazige roosters. Krooshekkens zijn onontbeerlijk aan pompstations, watercollectoren, waterzuiveringsinstallaties, drinkwatervoorzieningen, enz. om drijfvuil af te wenden en als extra veiligheidsscherm. Spijlafstanden tot slechts 5 mm zijn mogelijk om bijvoorbeeld vissen en andere waterfauna te weren in de instroom en verdere installaties.

Hoe fijnmaziger het krooshek of vuilrooster, des te beter de bescherming, maar des te meer drijfvuil ertegenaan wordt verzameld. Manuele reiniging van de vuilroosters is enkel haalbaar bij zeer kleine of privé-installaties. Moderne krooshekreinigers gaan dan ook volledig automatisch de spijlen schoonhouden en het afgeschraapte drijfvuil autonoom in een vuilcontainer dumpen.
Dankzij niveausensoren die de hoeveelheid vuil detecteren, camerabewaking en alarmmeldingen van een volle container is een standalone, geautomatiseerde krooshekreiniger onmisbaar geworden voor een 24/7 werkende installatie.

Zowel horizontale als verticale spijlen en reinigers zijn mogelijk, met een bereik van slechts 1 meter tot meer dan 10 à 15 meter diep bij gebruik van telescopische armen. Dankzij haar kennis en jarenlange ervaring in watertechniek weet de firma Lukas Anlagebau hierdoor steeds een gepaste oplossing te bieden. Kleine aanpassingen aan beproefde concepten zorgen voor een op maat gemaakte en kostenefficiënte oplossing.

Meer oplossingen

Interesse?

Graag samenwerken? Neem contact op met Aqwatt en ontdek welke ecologische oplossingen voor u van toepassing zijn.
Aqwatt logo

Copyright © aqwatt.com | Privacy policy | Website by it’s me