Skip to main content

Geosynthetische versterkingen

Verstevigingen in geotextiel van Ecocoast vinden hun bijzondere toepassing in oeverversteviging, een doeltreffend middel tegen erosie, als golfbrekers of stormvloedkering, dam- en dijkverhoging of bij landwinning en aanleg van allerlei (tijdelijke) maritieme constructies. Zowel in zoet water in het binnenland als in zout water aan de kust en in havens betekenen ze een duurzame toegevoegde waarde.

Talrijke succesvolle installaties hebben de kennis en ervaring van Ecocoast in het gebruik van geosynthetische verstevigingen aangetoond. De toepassing, locatie en omgevingsparameters bepalen de meest efficiënte en duurzame oplossing. Steeds wordt een specifiek ontwerp gemaakt, op maat van de klanttoepassing en getoetst aan de hand van een door Ecocoast ontwikkeld hydrodynamisch rekenmodel.

Ecobags zijn meer dan gewoon zandzakjes. Ze bestaan uit duurzaam geotextiel en zijn bijna onverslijtbaar. De constructie past zich aan aan de bedding en vormt er een geheel mee. Zeker bij gebruik van de Ecotubes in geotextiel worden compleet samenhangende constructies gecreëerd die zelfs de meest extreme omstandigheden weerstaan.   

De Ecobags en Ecotubes van Ecocoast worden tevens gebruikt als ontwateringtoepassing, om modder en slib af te scheiden, waarbij het water op natuurlijke wijze gedraineerd wordt uit het geotextiel.

Geosynthetische versterkingen

Bijzondere eigenschappen:

  • Duurzaam en robuust materiaal
  • Bestand tegen extreme omstandigheden
  • Kosteloze rekenmodule en ontwerp voor aanleg en uitvoering
  • Op maat gemaakt en perfect aansluitend op het leefmilieu
  • Tijdelijk of permanent inzetbaar
  • Offshore kustbescherming

Meer oplossingen

Interesse?

Graag samenwerken? Neem contact op met Aqwatt en ontdek welke ecologische oplossingen voor u van toepassing zijn.
Aqwatt logo

Copyright © aqwatt.com | Privacy policy | Website by it’s me