Skip to main content

Oliebarrières

Oliebarrières van Ecocoast vinden hun toepassing bij waterwerken met ‘heavy equipment’ waarbij de kans op olielekkages reëel is. Als preventief oliescherm rondom baggerwerken, boorputten, graafwerken en dergelijke zal dit drijvende oliescherm de olievervuiling indijken. Zelfs bij relatief grote golfslag blijft de olie aan de binnenzijde van de barrières, waarna ze kan worden opgepompt of geabsorbeerd.

Het oliescherm is opgebouwd in delen van 20 à 30 meter en bestaat in hoogtes tot 1,5 meter. De schermen worden aan elkaar gekoppeld door specifieke ASTM-eindplaten. Ze zijn gemakkelijk te monteren, te borgen en zelfs te ontkoppelen in het water. De verschillende lengtes worden na het koppelen voorzien van grondankers of ballasten om ze in de gewenste vorm en positie te houden rondom de werfzone. 

Het materiaal van de ‘oliebooms’ is bestand tegen olie en chemicaliën en bevat UV-stabilisatoren. Hiermee wordt er een gesloten balg of tube gevormd die dankzij de ingebouwde drijvers een autonome drijver vormt.
De olieschermen van Ecocoast kunnen ook worden ingezet om drijfvuil of bouwpuin te keren bij werkzaamheden in havens of aan de kade, of als tijdelijke barrière tegen exoten, blauwalg of andere waterplanten.

Bijzondere eigenschappen:

  • Oliebestendig en UV-gestabiliseerd
  • Snelle montage of aanpassingen mogelijk na installatie
  • Visuele en doeltreffende barrière bij olie of andere vervuiling
  • Tijdelijk inzetbaar en herbruikbaar
  • Inzetbaar op waterbassins, waterlopen, aan de kust en dus ook offshore

Meer oplossingen

Interesse?

Graag samenwerken? Neem contact op met Aqwatt en ontdek welke ecologische oplossingen voor u van toepassing zijn.
Aqwatt logo

Copyright © aqwatt.com | Privacy policy | Website by it’s me