Skip to main content

Silt screens

Silt screens van Ecocoast worden voornamelijk gebruikt bij waterwerken waarbij zand, slib en sediment afgescheiden moet blijven. Baggerwerken, uitdiepen van bassins, spuien en drainage, bodemverhoging of grondaanvulling gaan vaak gepaard met veel grondverzet en veroorzaken dus modder, slijk of contaminatie van al dan niet vervuild slib.

Door het plaatsen van de slibbarrières van Ecocoast in de vorm van grote waterdoorlatende, maar niet-slibdoorlatende schermen blijft de werkzone afgescheiden van de overige te vrijwaren zones. De silt screens bestaan uit een drijvende barrière die schuim, slib of andere drijvende verontreinigingen boven water zullen tegenhouden. Naast het keren van de drijvende massa bovenaan zal onderaan een waterdoorlatend scherm met microporiën het zwevende materiaal, zoals fijn zand en sediment tegengehouden. Water gaat wel door het scherm heen, maar het sediment zal er tegenaan drijven en afzinken naar de bodem. Dankzij deze slibgordijnen of silt screens kan een werkzone volledig afgescheiden worden.
Silt screens
Standaard worden de silt screens gemaakt in lengtes van 25 à 30 meter, waarbij zowel het drijvende deel bovenaan als het slibscherm onderaan op maat van de werkzaamheden en de locatie worden gefabriceerd. Zo zal de lengte van het onderwaterscherm aangepast worden aan het bodemprofiel van het waterpand in de werfzone. Hierdoor zal bij grondaanvulling het sediment afzakken tot op de bodem en niet wegvloeien. Bij uitdiepen en graafwerken zullen slib en zand zich niet verplaatsen en ingesloten blijven in de werkzone.

Voor complexe en uitdagende locaties beschikt Ecocoast over digitale rekenmodellen die rekening houden met de waterstroming, de golven, het type werkzaamheden en uiteraard de soorten bagger, het sediment, de geologie, enz. om tot een ‘custom made’ oplossing te komen. De jarenlange ervaring van Ecocoast zorgt voor een pre-design dat virtueel getest en geoptimaliseerd wordt, alvorens enige installatie plaatsvindt. Geen ‘trial & error’ voor complexe of uitdagende jobs, maar wel een vooraf uitgewerkte oplossing, inbegrepen in de levering van de silt screens.

Bijzondere eigenschappen:

  • Duurzaam materiaal, UV-gestabiliseerd en recyclebaar @end of life
  • Snelle montage of aanpassingen mogelijk na installatie
  • Op maat gemaakt en perfect aansluitend design voor de toepassing
  • Houdt rekening met stroming, vorm en verankering
  • Tijdelijk inzetbaar, verplaatsbaar en herbruikbaar
  • Inzetbaar op waterbassins, waterlopen, aan de kust en dus ook offshore

Meer oplossingen

Interesse?

Graag samenwerken? Neem contact op met Aqwatt en ontdek welke ecologische oplossingen voor u van toepassing zijn.
Aqwatt logo

Copyright © aqwatt.com | Privacy policy | Website by it’s me