Skip to main content

Waterkracht en watermolens

Als één van de oudste energietoepassingen is waterkracht van een louter mechanische energievorm geëvolueerd naar volledig elektrische energieopwekking. In oude watermolens wordt nog steeds ambachtelijk gemalen, maar de moderne waterkrachtcentrales zijn efficiënte energiecentrales geworden die volledig autonoom functioneren. Hierbij wordt vanaf het ontwerp rekening gehouden met alle randvoorwaarden, de maximale energieopbrengst aan een minimale bouwkost, maar nooit zonder de milieuaspecten over het hoofd te zien. De visvriendelijkheid van de waterkrachtcentrale weegt hierbij, zeker op natuurlijke waterlopen, zeer sterk door. Moderne Zuppinger- of Poncelet-waterwielen of Archimedes-schroeven veroorzaken geen vissterfte en bij meer traditionele Kaplan-, Turgo-, cross-flow- of Francis-turbines wordt dankzij een fijnmazig rooster aan de inlaat van de centrale voorkomen dat vissen de turbineruimte inzwemmen.

Vertrekkende van de studie over het ontwerp tot en met de bouw brengt AQWatt de nodige knowhow aan om van uw project een succesvolle en duurzame waterkrachtcentrale te maken.
Elektriciteitsopwekking door middel van waterkracht is mogelijk op locaties waar een voldoende continu waterdebiet en genoeg valhoogte aanwezig zijn. Stromend water in een beek of rivier volstaan bijvoorbeeld niet voor energieopwekking. Pas aan de waterval wordt zowel met het debiet als met het hoogteverschil energieopwekking mogelijk.

AQWatt bouwt uw oude privéwatermolen om voor elektriciteitsopwekking, met behoud van de uitstraling en het historische karakter van uw molen. De microwaterkrachtcentrale voorziet hiermee in uw eigen noodzakelijke energiebehoefte. Zeker voor tavernes en restaurants betekent de eigen energieopwekking zowel een visuele als duurzame meerwaarde.

Volledige nieuwbouwprojecten hebben doorgaans een doorlooptijd van 3 à 5 jaar, startend van een haalbaarheidsstudie. De projectstudie vraagt de nodige aandacht en afstemming met overheden zoals waterbeheerders, stedenbouw, maar ook milieuorganisaties. Het ontwerp houdt rekening met deze randvoorwaarden en in overleg met aannemers, turbine- of waterwielleveranciers en natuurlijk de projecteigenaar wordt een optimaal geheel concept bekomen.

AQWatt is niet gebonden aan aannemers of leveranciers van turbines of waterwielen en zal steeds voor de meest kostenefficiënte oplossing kiezen door eigen uitvoering, lokale samenwerking en internationale knowhow te combineren.

Meer oplossingen

Interesse?

Graag samenwerken? Neem contact op met Aqwatt en ontdek welke ecologische oplossingen voor u van toepassing zijn.
Aqwatt logo

Copyright © aqwatt.com | Privacy policy | Website by it’s me