Skip to main content

Permanente drijfvuilbarrières

De permanente drijvende vuilbarrières van Bolina Booms worden ingezet op natuurlijke waterlopen, kanalen, waterreservoirs en dergelijke om drijvende objecten te verzamelen of weg te houden van een instroom of watervang.

De schermen houden alle soorten drijfafval tegen: zowel drijfvuil van natuurlijke origine (bladeren, losgekomen of dode waterplanten, takken en zelfs hele bomen) als afval dat door menselijk toedoen in het water terecht is gekomen (plastics, verpakkingsmaterialen, palen en planken, piepschuim en isolatie, banden, lege flessen en potten). Al dit vuil verzamelt zich tegen de drijfvuilbarrières.

Met andere woorden, alles wat drijft, komt vroeg of laat tegen de barrières te liggen. In de laatste jaren zien we ook een belangrijke verschuiving in de toepassing. Terwijl de barrières vroeger voornamelijk werden ingezet om drijfvuil te keren en te laten afvloeien met de hoofdstroom, worden ze nu vaker gebruikt om drijfvuil uit onze waterlopen te verzamelen. Vervolgens kan het zwerfvuil op een verantwoorde manier worden afgevoerd en gerecycleerd. Meer dan 80% van de ‘plastic soup’ in onze oceanen komt immers uit de waterlopen. Deze bewustwording zorgt voor een belangrijke mentaliteitsverandering. Het feit dat Ocean Clean-up® gebruik maakt van de drijfvuilschermen van Bolina Booms, is hiervan het bewijs.

De toepassingen zijn divers. Enkele voorbeelden:

 • Het verzamelen van grassen en planten na het maaien van bermen en oevers. Omdat de barrières robuust zijn uitgevoerd, kunnen ze ook verplaatst worden voor tijdelijk gebruik op verschillende locaties. Hiervoor worden de MDB-600-schermen van Bolina Booms gebruikt.
 • Het verwijderen van exoten, invasieve plantensoorten of afstervende planten in waterlopen of waterbekkens in natuurparken, drinkwaterreservoirs, ...
 • Voorkomen dat de vuilroosters aan pompstations verstopt geraken met drijfvuil, zodat het afvoerdebiet gegarandeerd blijft.
 • Het voorkomen van drijfvuil aan de inlaat van vispassages, zodat de smalle doorlaten en paaiplaatsen gevrijwaard blijven van afval.
 • Het weren van drijfvuil en bladeren (in de herfst) uit schoepen en turbines aan sluizen, stuwen, waterkrachtcentrales of watermolens.
 • Als oliescherm of bescherming tegen andere drijvende vloeistoffen.

Bijzondere eigenschappen:

 • Het gepatenteerde ontwerp van Bolina Booms is zo ontworpen dat de drijfvuilbarrière automatisch verticaal in het water komt te staan, zelfs onder invloed van de waterdoorstroming.
 • De unieke opbouw van het scherm en de drijvers zorgt ervoor dat de zijde die het vuil moet verzamelen, steeds volledig glad is. De drijvers zijn gemonteerd aan de andere zijde, zodat ze nooit drijfvuil blokkeren of erdoor beschadigd geraken.
 • Het gladde oppervlak zorgt voor een automatische geleiding van het drijf- en zwerfvuil.
 • Dankzij diverse montagemogelijkheden kan de barrière steeds niveauverschillen volgen, zodat geen drijfvuil gemist wordt. Ze passen zich automatisch aan en volgen het wisselende waterniveau. Toepassingen boven de 6 meter bij getijdewerking zijn geen uitzonderingen.
 • De drijfvuilbarrières van Bolina Booms vragen geen onderhoud en zijn bijzonder duurzaam. De eerste barrières liggen al meer dan 20 jaar in het water.
 • Ze vormen geen hinder voor dieren, vissen zwemmen eronderdoor, watervogels rusten erop uit of geraken moeiteloos over het 10 cm hoge vrijboord.

Meer oplossingen

Interesse?

Graag samenwerken? Neem contact op met Aqwatt en ontdek welke ecologische oplossingen voor u van toepassing zijn.
Aqwatt logo

Copyright © aqwatt.com | Privacy policy | Website by it’s me